TẦM NHÌN

Trở thành một công ty có nội lực và vị thế lớn mạnh trong ngành Thuốc cổ truyền, sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe và Thực phẩm bổ sung đạt tiêu chuẩn chất lượng tại Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng

Dược Bảo Long luôn quan tâm và hướng đến mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, có lợi cho sức khỏe.

Cung cấp sản phẩm đúng với tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết

Bảo đảm các điều kiện về VSATTP đối với các sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

Chịu trách nhiệm về sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người sử dụng trong suốt quá trình sản xuất và kinh doanh ra thị trường

Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng phù hợp với tình hình thực tế.

Quảng bá giới thiệu cho người tiêu dùng nhận định được tính ưu việt của sản phẩm của Dược Bảo Long thông qua: Triển lãm, Hội thảo, Internet, Website, Báo chí, …

Đối với đối tác

Thực hiện việc thanh toán đúng theo những thỏa thuận và hợp đồng với nhà cung cấp. Khuyến khích đối tác, nhà cung ứng những biện pháp kinh doanh đúng đắn

Ưu tiên lựa chọn những nhà cung cấp thực hiện tốt các biện pháp kinh doanh thân thiện với môi trường.

Ứng xử có văn hóa với đối thủ trong ngành, cạnh tranh trung thực

Đối với đối tác

Thực hiện việc thanh toán đúng theo những thỏa thuận và hợp đồng với nhà cung cấp. Khuyến khích đối tác, nhà cung ứng những biện pháp kinh doanh đúng đắn

Ưu tiên lựa chọn những nhà cung cấp thực hiện tốt các

Ứng xử có văn hóa với đối thủ trong ngành, cạnh tranh trung thực

Đối với môi trường, xã hội

Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Có ý thức bảo vệ môi trường, duy trì bầu không khí công cộng và ở nơi làm việc trong sạch, lành mạnh, vệ sinh, không ô nhiễm, không khói thuốc lá, ….

Đóng góp cho các chương trình xã hội nhân đạo

Đối với nhân viên

Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên

Tất cả cán bộ nhân viên công ty đều được đào tạo chuyên môn để có thể đáp ứng yêu cầu theo từng vị trí, phòng ban.

Bố trí đúng người, đúng việc.

Đối với nhân viên

Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên

Tất cả cán bộ nhân viên công ty đều được đào tạo chuyên môn để có thể đáp ứng yêu cầu theo từng vị trí, phòng ban.

Tất cả cán bộ nhân viên công ty đều được đào tạo chuyên môn để có thể đáp ứng yêu cầu theo từng vị trí, phòng ban.

Bố trí đúng người, đúng việc.